A békéltetés volt a Fogyasztóvédelmi Tanács félévzáró ülésének fő témája


Idén már harmadik alkalommal került sor a Fogyasztóvédelmi Tanács ülésére. Az újabb ülés megtartását elsősorban a fogyasztóvédelmi szakterület első félévi aktivitása, ezen belül is a fogyasztóvédelemről szóló törvény módosítása indokolta.

Az Igazságügyi Minisztériumban 2023. június 15-én, idén már harmadik alkalommal került sor a Fogyasztóvédelmi Tanács ülésére. Az ülésen Dr. Salgó László Péter, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára tájékoztatta a Tanács tagjait az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2023. évi XX. törvényben foglaltakról. A módosítás alapján a békéltető testületek 2024. évtől az eddigi vármegyei felosztás helyett nyolc régióban működnek majd, de a fogyasztók kérhetik, hogy a régióközpontnak nem minősülő vármegyeszékhelyen, vagy a vármegyeszékhelynek nem minősülő megyei jogú városban személyes meghallgatásra kerüljön sor. A békéltető testületi meghallgatásra elsődlegesen online formában, személyes jelenlét nélkül kerül majd sor, azonban a fogyasztóknak lehetőségük lesz a személyes meghallgatást kérni. Jelentős újítás, hogy a békéltető testület akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoz a vállalkozásra nézve, ha a fogyasztó és a vállalkozás között nem jön létre egyezség és a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a fogyasztó kérelmét a békéltető testület megalapozottnak tartja és a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény – sem a kérelem benyújtásakor, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot.

Szóba került továbbá, hogy 2023. május 13-án az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent az általános termékbiztonságról szóló rendelet (GPSR), amelyet 2024. december 13-ig kell a tagállamoknak átültetni. Folyamatban van ugyanakkor három fogyasztóvédelmi tárgyú - a zöld átállásról szóló irányelv, a zöld állításokról szóló irányelv, valamint a javításhoz való jog irányelv - joganyag Európai Uniós tárgyalása.

Dr. Kupecki Nóra az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár felhívta a Tanács tagjainak figyelmét arra, hogy a szakterületnek számtalan új ötlete van a fogyasztói tudatosság erősítése kapcsán, amelyet hamarosan nyilvánosságra is hoznak.