A Fogyasztóvédelmi Szakmapolitikai Program kiemeli a szakmai együttműködés fontosságát


A Fogyasztóvédelmi Szakmapolitikai Program Fogyasztóvédelmi Partnerség Stratégiai részében kiemelésre került a FORE-val megvalósult szakmai együttműködés fontossága is

A FORE is részt vett a Fogyasztóvédelmi Szakmapolitikai Program szakmai egyeztetésében. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 40. §-ában meghatározott feladata szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az egyeztetéseket követően megalkotta és 2021. márciusában  kiadta a Fogyasztóvédelmi Szakmapolitikai Programot. A Fogyasztóvédelmi Szakmapolitikai Program kijelöli a fogyasztóvédelem legfontosabb rövid és hosszútávú céljait. Tartalmazza a fogyasztóvédelem alapjainak meghatározását, célját, továbbá a fogyasztóvédelmi hatóság, azaz a fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek és békéltető testületek által ellátott fogyasztóvédelmi feladatokhoz kapcsolódó helyzetértékelést is. A Fogyasztóvédelmi Partnerség Stratégiai keretében a Program utal arra a szakmai együttműködésre is, amely keretében a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium a Fogyasztóvédelmi Referens Egyesülettel együttműködve megtartott szakmai program keretében segített eligazodni a fogyasztóvédelmi referenseknek és az őket alkalmazó vállalkozásoknak az új fogyasztóvédelmi rendelkezések alkalmazásában. Kiemelkedő jelentőségű volt a kötelező jótállásra vonatkozó új rendelkezések alkalmazásáról közösen szervezett szakmai online fórum, amelyet megelőzően és amelyet követően is kérdéseket intézhettek a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkársághoz a fogyasztóvédelmi referensek az új szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében.