A jövő évtől alkalmazandó új fogyasztóvédelmi szabályokról tartottunk workshopot az Auchanban


"Mire készüljön a vállalkozás 2024. január 1-jétől?" címmel a FORE 2023. november 30-án workshopot tartott Budaörsön az AUCHAN Magyarország Kft. fogyasztóvédelmi referensei részére.

A Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület (FORE) szervezésében az AUCHAN Magyarország Kft. fogyasztóvédelmi referensei és fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó dolgozói részére megtartott workshopon arra kerestük a választ, hogy mire kell készülnie a vállalkozásnak 2024. január 1-jétől a békéltető testületi eljárásra vonatkozó új szabályok alkalmazása, a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében meghatározott rendelkezések betartása, illetve a szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése terén?

A workshopot Dr. Suhajda Zsuzsanna, a FORE alelnök nyitotta meg, aki emlékeztette a jelenlévőket, hogy a FORE együttműködése a fogyasztóvédelem terén az Auchannal, immár 5 éves. Ennek keretében 2019. évben és 2020-ban is sor került a FORE szervezésében az Auchan fogyasztóvédelmi referensei részére a fogyasztóvédelmi ismeretek bővítését célzó workshopokra a budaörsi központban. A pandémia miatt a következő évben a workshopok az online térbe szorultak, amelyeknek az Auchan fogyasztóvédelmi referensei továbbra is aktív résztvevői voltak. Megemlítette azt is, hogy Albert Terézia, az Auchan Magyarország Kft. fogyasztóvédelmi referense az FMCG kategóriában pályázatával a 2018. év fogyasztóvédelmi referense díj nyertese lett.

A fogyasztóvédelmi törvény 2024. január 1-jétől hatályos főbb változásait Dr. Inzelt Éva, a Budapesti Békéltető Testület elnöke ismertette. Előadásában kiemelte, hogy a békéltető testületek alávetési nyilatkozat nélkül is kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak a vállalkozásokkal szemben, ha a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye nem haladja meg a 200 000 Ft-ot. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2024-től főszabály szerint a békéltető testületek szerint online járnak el, személyes meghallgatást akkor tartanak, ha azt a fogyasztó kéri. A vállalkozásoknak a meghallgatásokon legalább az online részvételt biztosítania kell.

A fogyasztóvédelmi törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében meghatározott rendelkezések (különös tekintettel a csomagolásra és a csomagolási hulladékra) alkalmazására vonatkozó aktuális kérdésekről Dr. Eitmann Norbert, az Igazságügyi Minisztérium Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztályának vezető-kormányfőtanácsosa tartott előadást. Egyebek mellett ismertette a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 2024. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit és az ezzel kapcsolatos gyártói, illetve forgalmazói jogokat és kötelezettségeket.

A szavatossági és jótállási igények intézésének a hagyományos és az online kereskedelmiforgalomban 2023. évben megtartott átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzés tapasztalatait és az ellenőrzési és vizsgálati program szempontjai Dr. Miklós-Illés Gergely osztályvezető, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Kiemelt Fogyasztóvédelmi Ügyek Osztályának vezetője osztotta meg a résztvevőkkel. Előadásában kitért arra, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya által végzett fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés kiterjedt annak vizsgálatára is, hogy a vállalkozások figyelembe veszik-e a a 2023. március 1. napján életbe lépett rendelkezést, miszerint a jótállási jegyet igazolható módon kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A hatósági vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a vállalkozásoknak ez még nem épült be a gyakorlatába, hiszen igen nagy arányban (66 %) volt megállapítható, hogy nem igazolható módon adták át a jótállási jegyet a fogyasztóknak.

Minden előadás után a résztvevők aktív részvételével konzultációra került sor, amelynek során – egyebek mellett – Juhász Ágnestől, a Pest Vármegyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztályának Ügyfélkapcsolati, Igazgatási és Nyilvántartási Osztálya fogyasztóvédelmi szakügyintézőjétől megtudhattuk, hogy mikor lehet igazoltnak tekinteni a jótállási jegy átadását a jogszabályi rendelkezés végrehajtása során.

Összefoglaló Dr. Inzelt Éva „A békéltető testületi eljárásra vonatkozó új szabályok (különös tekintettel a vállalkozást terhelő együttműködési kötelezettségre)” című előadásából

Összefoglaló Dr. Miklós-Illés Gergely "A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban – az ellenőrzési és vizsgálati program szempontjai és tapasztalatai" című előadásából


Képek