Fogyasztóvédelmi kiadványaink

A fogyasztóvédelmi intézményrendszer változásai

A 2020. évben jelentős változások történtek a fogyasztóvédelmi eljárások lefolytatásának menetében, mely köszönhető egyrészt az eljárásjogi, anyagi jogi és szervezeti módosításoknak.

Letöltés

Az általános szerződési feltételek változásai a fogyasztóvédelmi jogszabályváltozások tükrében

Az ismertető anyag célja annak elősegítése, hogy a vállalkozások általános szerződési feltételeiket összhangba hozzák a fogyasztókat megillető szavatossági és jótállási jogokra, azok érvényesítésére vonatkozó 2021. január 1-jétől hatályos rendelkezésekkel.

Letöltés

FORE Hírlevél 2020/1

* Az újjászervezett Fogyasztóvédelmi Tanács munkájában részt vesz a Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület * Workshopot tartottunk "A fogyasztóvédelmi referensek feladatainak jó gyakorlatai"-ról * Az Élelmiszervállalkozók Verseny-képességéért Egyesület (ÉVE) szakmai napján vett részt a főtitkár * „Az on-line kereskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok és azok alkalmazása” címmel workshopot tartottunk

Letöltés

Fogyasztóvédelmi referensek jó gyakorlatai az FMCG szektorban

A kiadványban bemutatjuk a fogyasztóvédelmi referensek feladatellátásának jó gyakorlatait, különös tekintettel az FMCG szektorban működő fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatására kötelezett egyes vállalkozásoknál felhalmozott tapasztalatokra

Letöltés

Szavatossági és jótállási ismeretek

A kiadványban bemutatjuk a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézését, a fogyasztót megillető jogokat

Letöltés