Fogyasztóvédelmi kiadványaink

Fogyasztóvédelmi referensek jó gyakorlatai az FMCG szektorban

A kiadványban bemutatjuk a fogyasztóvédelmi referensek feladatellátásának jó gyakorlatait, különös tekintettel az FMCG szektorban működő fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatására kötelezett egyes vállalkozásoknál felhalmozott tapasztalatokra

Letöltés

Szavatossági és jótállási ismeretek

A kiadványban bemutatjuk a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézését, a fogyasztót megillető jogokat

Letöltés

A fogyasztóvédelmi referensek feladatellátásának jó gyakorlatai a kereskedelmi szektorban

A fogyasztóvédelmi törvény 2014. február 1-jétől meghatározott vállalkozások részére előírta, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. A rendelkezés a kötelező referens képzésről egyes szereplőkből éles ellenérzést, másoknál csak érdektelenséget, közömbösséget váltott ki, kevesekben pedig fejlődési igényt keltett. A törvény hatálybalépése óta eltelt 5 év és született sok tapasztalat. Még mindig vannak ugyan, akik nem értenek egyet vele, de szép számmal vannak, akik rájöttek hogyan váltsák a kötelezettséget profitra.

Letöltés

Alapvető fogyasztói jogok

A történelmi előzmények hosszú sora vezetett el a mai fogyasztóvédelem, fogyasztói érdekvédelem kialakulásához. A fogyasztói érdekek védelme iránti igény már az 1920-as években megjelent az Észak-amerikai kontinensen, majd a fogyasztás mértékének növekedésével az 1960-70-es évektől lett a jogalkotás és szabályozás kiemelt fontosságú tárgya. A fogyasztóvédelem által jegyzett nagy fordulópont 1962-ben J. F. Kennedy elnök beszéde volt. Ebben a beszédében emelte állami politikai rangra Kennedy a fogyasztói érdekvédelmet, és ekkor került megalkotásra a fogyasztók Bill of Rights-aként ismert törvény. Ennek eredményeképpen felgyorsult a jogalkotási folyamat és kiépült az Észak-amerikai fogyasztóvédelem intézményrendszere. Kialakult az objektív termékfelelősség jogintézménye, létrejöttek a fogyasztók közérdekű és csoportos keresetei. John F. Kennedy elnök javaslata a fogyasztók biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez való jogának alapvető jogként való elfogadása volt.

Letöltés